Rekrutacja opiekunów

Prowadzimy rekrutację osób zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych i asystenckich. Rekrutacja została przedłużona i trwa do chwili osiągnięcia wskaźników projektowych.

Grupę docelową Projektu stanowi 360 osób (330 kobiet i 30 mężczyzn) spełniających następujące warunki:

a)Kryteria obligatoryjne:

  • wiek powyżej 18 lat, przy czym Projekt promuje aktywizację zawodową osób 50+,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,
  • w przypadku cudzoziemców, wymagany jest zalegalizowany pobyt na terenie Polski oraz posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (wiza ważna co najmniej do 30.04.2019 r.).

b)Kryteria merytoryczne (punktowane)

  • Potrzeba udziału w projekcie (1-5),
  • Doświadczenie (1-5),
  • Kryterium wiekowe (preferowane osoby 50+) (10 pkt).

Dokumenty rekrutacyjne dla opiekunów osób niesamodzielnych:

Pozostałe dokumenty:

Harmonogram diagnoz na dzień 2018-07-25