Usługi asystenckie i opiekuńcze

Rodzaj wsparcia będzie uzależniony od wyniku oceny stopnia niesamodzielności z uwzględnieniem podziału na trzy stopnie niesamodzielności. Usługi asystenckie i opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Łącznie zaplanowane wsparcie wynosi 1240 godzin dziennie, 6 miesięcy (180 dni) 225680 godzin.