Teleopieka

Wsparciem objęte zostanie 300 osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do pierwszej i drugiej grupy stopnia niesamodzielności. Alerty/powiadomienia wynikające ze świadczenia usług teleopieki będą przekierowywane do call center, które podejmie działania polegające na: wezwaniu pogotowia, kontakcie z rodziną/osobą wskazaną przez osobę starszą niesamodzielną lub kontakcie z opiekunem/opiekunką świadczącym usługi AiO dla danej osoby niesamodzielnej w ramach Projektu.