Wizyty lekarza

W ciągu 6 miesięcy świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych przewidziane są trzy wizyty domowe lekarza. Koszt wizyty lekarza będzie pokryty ze środków Projektu.