Ewaluacja – ankiety

W ramach Projektu będą realizowane badania metodą IDI z 50 wybranymi osobami korzystającymi z usług opieki (w tym z 25 opiekunami rodzinnymi) oraz z 50 osobami nie korzystającymi z usług opiekunów.