Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza zawiera ocenę predyspozycji i kompetencji społecznych (testy, wywiady), sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do pracy opiekuna (testy wysiłkowe, spirometryczne) oraz wykonanie prób pracy (techniki symulacyjne). Zaplanowana jest diagnoza dla 360 osób, 6 godzin/osoba.