Usługi asystenckie i opiekuńcze

Świadczenie przez opiekunów usług asystenckich i opiekuńczych dla 400 osób niesamodzielnych oraz usług teleopieki dla 300 osób niesamodzielnych przez okres co najmniej 6 miesięcy.