Szkolenia

Program szkoleniowy obejmuje 100 godzin merytorycznych i praktycznych, w sumie 13 dni szkoleniowych dla każdej z grup (2 zjazdy 6-cio i 7-mio dniowe). Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zawodowego opiekuna osób niesamodzielnych.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone dla opiekunów szkolenia z obsługi systemu teleopieki – 6 godzin/osoba, 10 – 12 osób/grupa. Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu.