Superwizje

Superwizje to 3 spotkania grupowe (po 4 osoby/grupa) po 8 godzin oraz średnio 8 godzin na osobę w indywidualnej superwizji dla każdego opiekuna.