Ewaluacja – ankiety

Ewaluacja projektu obejmuje badania realizowane metodą PAPI (Paper & Pen Personal Interview) wśród 360 uczestników oraz badania realizowane metodą IDI (indywidualne wywiady pogłębione) z 50 uczestnikami (25 opiekunami i 25 asystentami).