Zapytania ofertowe

10-04-2018

Zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności w zakresie świadczenia usług gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki (umowa cywilno-prawna) na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Załącznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

28-02-2018

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na przygotowanie, organizację oraz świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

Pobierz

14-02-2018

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności w zakresie dostawy sprzętu i wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla szkoleń prowadzonych dla osób przygotowujących się do świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz dostawy materiałów jednorazowych niezbędnych do świadczenia usług opiekuńczych

Pobierz

08-02-2018

Odpowiedzi do zapytania do zapytania ofertowego w zakresie dostawy sprzętu i wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla szkoleń prowadzonych dla osób przygotowujących się do świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz dostawy materiałów jednorazowych niezbędnych do świadczenia usług opiekuńczych na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki.

Pobierz

02-02-2018

„Zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności w zakresie dostawy sprzętu i wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla szkoleń prowadzonych dla osób przygotowujących się do świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz dostawy materiałów jednorazowych niezbędnych do świadczenia usług opiekuńczych na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)”

Załączniki:

Opis zapytania – Pobierz

Załacznik nr 1 – Pobierz

Załącznik nr 2 – Pobierz

Załącznik nr 3-I – Pobierz

Załącznik nr 3-II – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

28-12-2017

W związku z zauważeniem omyłki w treści Załącznika nr 3 – wykaz doświadczenia, Zamawiający dokonał zmiany i załączył nowy dokument pt.: „Załącznik nr 3 – wykaz doświadczenia_zmiana”.

Załącznik – Pobierz

22-12-2017

Odpowiedź na pytanie zadane w dn. 22.12.2017r. w sprawie treści zapytania ofertowego w zakresie przygotowania, organizacji oraz świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (AIO) w tym teleopieki na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asustenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.

Załącznik – Pobierz

19-12-2017

Zmiana dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego

Załącznik – Pobierz

13-12-2017

Zapytanie ofertowe przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności w zakresie przygotowania, organizacji oraz świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)

Treść zapytania – Pobierz

Załącznik nr 1 – OPZ EKON – Pobierz

Załącznik nr 1 do OPZ- Pobierz

Załącznik nr 2 do OPZ- Pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie – Pobierz

Załącznik nr 3 – Pobierz

Załącznik nr 4 – Pobierz

Załącznik nr 5 – Pobierz

Załącznik nr 6 – Pobierz

Załącznik nr 7 – Pobierz