Spotkania panelowe

I Panel ekspertów
5 października 2017 r.
Temat pan­elu: Czy potrzebne jest zdefin­iowanie „osoby niesamodzielnej”?
Pobierz

II Panel ekspertów
26 października 2017 r.
Temat pan­elu: Kry­te­ria oceny stopni niesamodzielności
Pobierz

III Panel ekspertów
13 listopada 2017 r.
Temat pan­elu: Zakres usług opiekuńczych i asys­tenc­kich na rzecz osób starszych
Pobierz