Możliwość komentowania Wycena firm – jakie są najczęściej używane metody została wyłączona

Wycena spółek – jakie są często używane metody

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody
Na rynku gospodarczym bardzo często dochodzi do zmian własnościowych w firmach. Zarówno będzie to dotyczyć zarówno niedużych podmiotów, jak też koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby strony mogły dojść do porozumienia, to konieczne będzie zrobienie rzetelnej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do której odnieść się będą mogli kupujący i sprzedający. Ale trzeba mieć świadomość tego, że wycena spółki będzie znacznie trudniejsza niż przykładowo nieruchomości. Wynika to z tego, że w wielu przypadkach oprócz składników majątkowych firmy dysponują również biznesowymi kontraktami, technologiami czy mocną marką na rynku. Z tego też powodu w każdym takim przypadku warto dopasować odpowiednią do konkretnej sytuacji metodę wyceny, przez co uzyska się najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie często używana jest majątkowa wycena, która opiera się na wyznaczeniu wszystkich składników majątku i osobno zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości dostaje końcową wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda nazywana dochodową. Przy niej zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i możliwe do uzyskania dochody, jakie można będzie osiągnąć. Przez wielu specjalistów to oba właśnie uznawana jest za najbardziej wiarygodną i dającą najlepszy rezultat. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena zwana porównawczą, która bierze pod uwagę podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.