Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację osób niesamodzielnych i opiekunów do Projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich opiekuńczych osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.